On the way to PlanetProof: oproep voor herziening

On the way to PlanetProof: oproep voor herziening

De eisen van het certificatieschema On the way to PlanetProof voor Plantaardige Producten worden in de komende periode herzien. Het nieuwe schema zal gelden vanaf 1 januari 2026. De herziening zorgt ervoor dat een volgende stap gezet kan worden in de verduurzaming van de akker- en tuinbouw. Alle belanghebbenden worden opgeroepen om herzieningspunten in te brengen.

De herziening heeft als doel om de eisen waar nodig en mogelijk aan te passen, zodat verdere stappen gezet kunnen worden in de verduurzaming van de productie. Hierbij zullen ook de uitvoerbaarheid van de eisen en de efficiëntie van het certificeringsproces aandacht krijgen.

Aanleveren van inbreng
SMK verzamelt inbreng onder alle belanghebbenden om tot wijzigingsvoorstellen te komen. Als je suggesties hebt voor verbetering van het certificatieschema, kun je deze via het online formulier inbrengen. Dit kan tot uiterlijk maandag 18 maart 2024.

Wat wordt er met jouw inbreng gedaan?
Het College van Deskundigen Agrofood Plantaardig behandelt de inbreng en besluit of dit wordt meegenomen in de herziening. Wijzigingsvoorstellen worden uitgewerkt in overleg met themawerkgroepen met specialisten. De voorstellen worden getoetst in klankbordgroepen van On the way to PlanetProof-telers en sectorvertegenwoordigers en door een internationale begeleidingscommissie bestaande uit vertegenwoordigers van de verschillende belanghebbende partijen. Dit zal leiden tot een concept certificatieschema. In het voorjaar van 2025 wordt het concept certificatieschema gepubliceerd en vindt een openbaar inspraakproces plaats. Het College van Deskundigen neemt de reacties vanuit het inspraakproces mee in de besluitvorming. De nieuwe versie van het schema wordt volgens planning in november 2025 gepubliceerd en geldt vanaf 1 januari 2026.

Bron:

Deel artikelVandaag op Tuinbouwmarktplaats...

Vandaag op Hortibiz Newsradio, luister terug!

Werken bij Holland Hortimedia?
Solliciteer!

Werken bij
Holland Hortimedia?

Contentmanager m/v – Salesmanager m/v

Meld je aan voor dagelijks Goedemorgen Nieuws
Ontvang Goedemorgen!

Meld je aan voor dagelijks Goedemorgen Nieuws

Tuinbouwnieuws, ondernemen, markt en techniek

Hortibiz Newsradio
Luister mee!

Hortibiz Newsradio

24/7 nieuws en informatie