'CTGB-loket belangrijk, teler moet ook bewegen'

'CTGB-loket belangrijk, teler moet ook bewegen'

Gerco Overweg van HortiPro hoopt dat het verduurzamingsloket van de CTGB snel van start gaat. Volgens de leverancier van biologische gewasbescherming kan de toelating van groene middelen daardoor drie jaar versnellen. "Maar telers moeten ook voorbereid zijn op die vergroening", stelt hij.

Het CTGB (College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden) wil per 1 januari 2024 een verduurzamingsloket voor gewasbeschermingsmiddelen inrichten. Via dat loket worden aanvragen versneld afgehandeld voor middelen die bijdragen aan een weerbare en duurzame teelt van gewassen in Nederland. Momenteel komen aanvragen voor nieuwe ‘groene’ middelen nog in de reguliere molen van aanvraagprocedures en dat frustreert de vergroening van de tuinbouw, volgens ingewijden.

Gerco Overweg is directeur van HortiPro, leverancier van groene middelen en methoden voor de glastuinbouw, fruitteelt en akkerbouw. Het betreft een reeks gewasbeschermingsmiddelen, hulpstoffen, feromonen, monitoring en lokvallen. Hij hoopt dat het voornemen van het CTGB snel van kracht wordt. “Dan hoeven aanvragers van groene middelen niet meer achteraan in de rij te staan. Er is nu een wachtlijst van drie jaar voordat een aanvraag in behandeling wordt genomen. Dat komt zowel door ondercapaciteit bij het College als een toename van het aantal aanvragen en herbeoordelingen”, weet de ondernemer, die ook betrokken is als bestuurslid van branchevereniging Artemis.

Zorgen houding telers
Naast de wachttijd van drie jaar duurt de procedure zelf ook nog eens twee tot drie jaar. Daarna volgt nog de marktintroductie van een nieuw middel. “Je bent al snel zeven jaar verder voordat telers er goed mee kunnen werken dus”, stelt Overweg. “Naast de trage komst van groene middelen lijkt het erop dat de afbouw van chemische middelen juist versneld gaat worden, onder druk van de politiek”, constateert hij.  

Wat dat betreft maakt hij zich zorgen over de houding van het gros van de telers. “Veel telers hebben een afwachtende houding tegenover de wisseling van het middelenpakket. Maar om de overstap naar groene middelen goed te maken, moet je ook veel leren, wat tijd kost. Telers zouden meer verduurzaming meer moeten inpassen in hun bedrijfsvoering en voor zichzelf onderzoeken wat dat allemaal van ze vraagt.”

Overweg baseert zijn beeld hierbij niet alleen op de glastuinbouw, maar ook de bollenteelt, fruitteelt en vollegrondsteelt. Het voornemen van het CTBG om te komen voor versnelde afhandeling worden vastgesteld in een beleidsregel. De voorgenomen beleidsregel lag de afgelopen vijf weken ter inzage, zodat betrokken erop konden reageren.

Bron:

Deel artikelVandaag op Tuinbouwmarktplaats...

Vandaag op Hortibiz Newsradio, luister terug!

Werken bij Holland Hortimedia?
Solliciteer!

Werken bij
Holland Hortimedia?

Contentmanager m/v – Salesmanager m/v

Meld je aan voor dagelijks Goedemorgen Nieuws
Ontvang Goedemorgen!

Meld je aan voor dagelijks Goedemorgen Nieuws

Tuinbouwnieuws, ondernemen, markt en techniek

Hortibiz Newsradio
Luister mee!

Hortibiz Newsradio

24/7 nieuws en informatie