Welke 2 gewassen kun je samen energiezuinig telen?

Welke 2 gewassen kun je samen energiezuinig telen?

Welke combinatie van twee teelten in een kas kan fossielvrij en met minder dan 100 kWh/m2 energie per jaar? Die vraag stelde het innovatieprogramma Kas als Energiebron aan de Business Unit Glastuinbouw en Bloembollen van Wageningen University & Research (WUR). Dat maximum blijkt haalbaar met een combinatie van ruim een half jaar paprika en enkele maanden groene potplanten. Onderzoekster Arca Kromwijk (WUR): “Het is zeer interessant om te starten bij het energieverbruik, en van daaruit naar de teelt te kijken.”

Een energieverbruik van 100 kWh/m2 (elektriciteit) per jaar voor twee teelten is laag. De zoektocht begon bij paprika. Door dat gewas te telen van half maart tot eind oktober, is er weinig energie nodig in de zomer en in de wintermaanden nog ruimte voor een ander gewas die meer waarde creëert dan paprika die dan een erg langzame groei en productie kent.

Aangezien er in die periode minder zonlicht is, zijn groene potplanten ideaal: dat zijn immers schaduwplanten. Die combinatie werd onderzocht in de KAS2030 van WUR. Doel van die kas is een fossielvrije, emissievrije teelt met duurzame gewasbescherming. Zo worden in de kas in beginsel geen fossiele brandstoffen gebruikt: verwarming van de kas gebeurt door warmte van de LED-verlichting in de winter, latente warmte (uit ontvochtiging), door zonlicht en eventueel warmtewinning in de zomer om onbalans in koudevraag en koude productie van de warmtepomp op te heffen. Als alle gebruikte stroom groen wordt ingekocht, is de teelt vrij van fossiele brandstof.

Combinatie paprika en groene potplanten
Uit het onderzoek in de KAS2030 blijkt de combinatie paprika-groene potplanten goed te werken én binnen de maximale energiebehoefte te blijven. Beide gewassen halen een goede productie. Bovendien is de kas zo ingericht dat deze eenvoudig opnieuw in te richten is voor een andere teelt. Zo heeft de kas een lavavloer waarop óf de potten óf het paprikasubstraat wordt geplaatst: drainwater kan via de vloer worden afgevoerd, ontsmet en hergebruikt. Het buisrailsysteem wordt in de paprikateelt gebruikt voor intern transport; bij de groene potplanten worden de buizen omhooggetild, zodat ze gebruikt konden worden voor de verwarming van het gewas.

Paprikatelers en potplantenkwekers uit de begeleidingscommissie van het onderzoek reageerden enthousiast: het combineren van twee teelten blijkt veel voordelen te hebben, terwijl de omschakeling relatief meevalt. Kromwijk (WUR): “Dit onderzoek laat zien dat je ook op een andere manier naar energie kunt kijken, en dat is precies wat we in de toekomst nodig hebben. Komend jaar onderzoeken we een andere combinatie van gewassen, namelijk meloen in de zomer met een ander aanvullend gewas in de winter.”

Het onderzoek wordt gefinancierd door het programma Kas als Energiebron.

Bron: Wageningen U&R BU Glastuinbouw

Deel artikel