Ruim 46 miljoen voor kassen-technologie

Ruim 46 miljoen voor kassen-technologie

Invest International, heeft ruim 46 miljoen aan financiering verstrekt om Nederlandse kassen-technologie mogelijk te maken in Vietnam, Ghana en Tunesië. De Nederlandse bedrijven die verantwoordelijk zijn voor deze drie afzonderlijke projecten hebben allemaal impactvolle initiatieven ontwikkeld die goed zijn voor duurzame lokale voedselzekerheid en werkgelegenheid. Van kassen in de Mekongdelta in Vietnam tot het ontwikkelen van een tomaten-industrie in Tunesië met 3500 banen als gevolg. De Nederlandse kassen-technologie heeft een groot potentieel om de voedselzekerheid en werkgelegenheid te verbeteren in opkomende markten. De financieringen van Invest International helpen om dit realiseren en onderstrepen de leidende rol van Nederland op het gebied van de tuinbouw en kassenbouw.

In Vietnam wordt momenteel het merendeel van het residuvrije groente en fruit geïmporteerd, aangezien het warme klimaat zorgt voor teveel ongedierte in open landbouw. Kassen staan er tot nu toe niet omdat het klimaat dit niet toelaat: het energieverbruik wat nodig is met conventionele kastechnologieën maakt de productiekosten te hoog. Orlar brengt hier, ondersteund door ontwikkelingskapitaal van Invest International, verandering in met de eerste hoogwaardige technologische kas in de warme Mekongdelta, voorzien van Nederlandse technologie.  Het betreft een proeftraject met technologie die zich in de hooglanden van Vietnam al heeft bewezen. De verwachting is dat de groenten en fruitsoorten, die met speciaal geselecteerde zaden worden opgekweekt, in deze kas een aanzet zullen geven tot een duurzaam voedselsysteem in de regio.

Voedseltechnologie in Afrika
Iribov is een dienstverlenend bedrijf dat laboratoriumtechnieken aanbiedt aan plantenveredelaars en productiebedrijven. Het bedrijf heeft, met een lening van Invest International, in Ghana een uitbreiding van haar activiteiten neergezet van bijna 10.000 m2. In laboratoria en kassen worden planten en weefsels gekweekt voor de export van de fruit- en sierteeltplanten. Daarnaast levert Iribov sterke gewassen voor de lokale markt.  De uitbreiding van de operaties in Ghana levert 175 banen op en zorgt voor kennisoverdracht aan lokale werknemers.
Agrocare uit Maasdijk heeft in Tunesië drie nieuwe kassen neergezet om zogenaamde ‘snack-tomaten’ te verbouwen. Begin 2024 is de start gemaakt met de constructie van de volgende 2 kassen. In de relatief arme regio Sidi Bouzid wordt op een gebied van 200.000 m2 met behulp van de Nederlandse technologie een compleet nieuwe industrie opgebouwd, het totale project beslaat een 12 tal kassen. Door gebruik te maken van de natuurlijke omstandigheden aangevuld met water recycling en energie-efficiënte technieken, is het nu mogelijk om een intensieve vorm van tomatenkweek op te zetten. Een project wat lokaal 3500 banen oplevert. Deze banen zijn belangrijk om te zorgen dat de jonge Tunesische beroepsbevolking lokaal aan het werk kan.

Concurrentiepositie Nederland
De verstrekte leningen zorgen er mede voor dat Nederland haar kennis en kunde op het gebied van kassenbouw en kassen-technologie verder kan verstevigen. Raymond Beimers (sector lead AgriFood) van Invest International vertelt: “Het is goed dat Nederlandse mkb’ers ons weten te vinden. De internationale handel verstevigt de concurrentiepositie van Nederlandse bedrijven. Bovendien is Nederland op het gebied van tuinbouw en kassenbouw een wereldleider. Met die technologie en kennis kan Nederland een belangrijke rol spelen in het versterken van lokale voedselsystemen en de voedselzekerheid in die landen.”

Bron:

Deel artikel