Microbiologische waterkwaliteit

Microbiologische waterkwaliteit

Diverse ontwikkelingen op het gebied van water en tuinbouw stellen tuinders voor nieuwe uitdagingen. De emissievrije kas en zoetwatertekorten [1] leiden tot de noodzaak voor vergaande recirculatie en gebruik van stedelijk, industrieel of tuinbouw-restwater. Hieraan zijn risico’s voor plant- en mensgezondheid gebonden, maar ook kansen voor een betere waterkwaliteit in de kas. Een goede, beschermende microbiologische gemeenschap in het gietwater bevordert gezonde plantengroei tijdens de teelt. Daarbij speelt ook de biofilm in het watersysteem en rond de wortels een cruciale rol. Onderzoeksinstituten werken in diverse projecten samen om de rol en de beheersbaarheid van de microbiologische gemeenschap in water en biofilm te onderzoeken.

Het recirculeren van drainwater en het gebruik van restwaterstromen kan leiden tot introductie en verspreiding van ziekteverwekkers voor mens en plant. In de huidige regelgeving is vooral aandacht voor mens- en milieu gezondheid. Risico’s voor plantgezondheid blijven echter onderbelicht. E. coli monitoring in ontsmet water biedt slechts beperkte borging hiervoor, aangezien veel ziekteverwekkers beter bestand zijn tegen ontsmetting en aanwezigheid van E. coli nauwelijks gerelateerd is aan ziekteverwekkers voor planten. In diverse Nederlandse en internationale projecten wordt onderzocht hoe, in analogie met de Nederlandse drinkwaterveiligheid, de veiligheid van gietwater bij recirculatie en gebruik van reststromen kan worden beheerst en geborgd.

Nieuwe technieken maken het mogelijk de microbiologische gemeenschap in kaart te brengen of heel snel de aanwezigheid van ziekteverwekkers in het water aan te tonen. Dit biedt de telers de mogelijkheid om optimale condities te creëren voor de gewassen in de kas en vroegtijdig in te grijpen bij de constatering van ziekteverwekkers in het drainwater. Zo dragen deze onderzoeken niet alleen bij aan veilige recirculatie en inzet van reststromen in de kas, maar kunnen ze ook bijdragen aan het vergroten van opbrengsten en reduceren van verlies van gewassen.

In het artikel van KWR Water Research wordt dieper ingegaan op de meest recente ontwikkelingen en hoe deze kunnen bijdragen aan een microbiologisch gezond watersysteem in de kas.

Bron: Glastuinbouwwaterproof.nl

Deel artikelVandaag op Tuinbouwmarktplaats...

Vandaag op Hortibiz Newsradio, luister terug!

Werken bij Holland Hortimedia?
Solliciteer!

Werken bij
Holland Hortimedia?

Contentmanager m/v – Salesmanager m/v

Meld je aan voor dagelijks Goedemorgen Nieuws
Ontvang Goedemorgen!

Meld je aan voor dagelijks Goedemorgen Nieuws

Tuinbouwnieuws, ondernemen, markt en techniek

Hortibiz Newsradio
Luister mee!

Hortibiz Newsradio

24/7 nieuws en informatie