POP3-project Vitale teelt hyacint afgerond

POP3-project Vitale teelt hyacint afgerond

Na 4 jaar intensief onderzoek en samenwerken is het project POP3 Vitale teelt hyacint afgerond. Bij aanvang van het project waren we erg optimistisch over de mogelijkheden om de teelt van hyacint sterk te verduurzamen. Al snel bleek dat dat er wel mogelijkheden zijn, maar dat we ingehaald werden door de tijd. Door de energiecrisis bleek het telen onder bedekte omstandigheden eigenlijk economisch gezien niet rendabel. Echter de filosofie van schoon beginnen met een teelt en die schoon houden bleek binnen de sector goed aan te slaan.

Dat is dan ook de reden waarom er veel onderzoek is gericht op het opkweken en optimaliseren van schoon, virus- en ziektevrij weefselkweekmateriaal. Conclusie is dan ook dat de opkweek van dit materiaal en het schoon telen van werkbollen het meest perspectief biedt. Belangrijkste resultaat van dit project is dat er veel meer telers investeren in starten met schoon virusvrij weefselkweek materiaal, dat een groep telers zich heeft verenigd om dit systeem verder gezamenlijk op te zetten en dat de Productgroep hyacint van de KAVB het initiatief heeft genomen om financiering te vinden voor een vervolgonderzoek.

Alle informatie terug te vinden
In dit project zijn er in meerdere jaren vele proeven uitgevoerd bij de telers, WUR, Iribov en het Testcentrum Siergewassen. Dit heeft geresulteerd in een aantal concrete producten, zoals onderzoeksverslagen (4 jaar), teeltprotocollen, factsheets voor het telen, een economisch model en een emissieanalyse. Al deze documenten zijn te vinden op de website www.vitaleteelt.nl (Lopende projecten, POP3 Vitale teelt hyacint).

Bewustwording
Afgelopen vier jaar is er bewustwording gecreëerd binnen de gehele keten van de hyacint voor een nieuwe teeltmethode. De sector is zich er nog bewuster van geworden hoe een bol groeit maar ook hoe hij vervolgens bloeit. Door de vele bewegingen in de markt voor zowel binnen de productgroep hyacint als andere gewassen is te concluderen dat het nu tijd is voor actie.
Dit project geeft de sector een handreiking voor een mogelijke oplossing voor het cyclisch telen, namelijk telen in 1 richting.  Ziekten en plagen worden met cyclisch telen van het land naar de schuur gesleept en weer terug en daarmee wordt de bol feitelijk steeds zieker. Vruchtwisseling (telkens nieuw land gebruiken) zou de ziektedruk kunnen verlagen, maar ruimte binnen de Duin- en Bollenstreek ‘waar de vele hyacinten worden geteeld’ is beperkt en staat onder druk. Zodoende worden ziektes en plagen van de bollen steeds met chemische en andere middelen zo goed mogelijk onderdrukt, maar de bollen blijven ziek. Tegelijkertijd wordt de roep om gezonde, residuvrije bollen en bloemen vanuit de markt steeds groter door de fytosanitaire eisen. De roep om een duurzame schone teelt vanuit de maatschappij wordt ook steeds sterker. Dit wordt vanuit de wet- en regelgeving ondersteund.

Dit project wordt uitgevoerd door Markglory (penvoerder), VOF P.C. van Saase &Zn, Kees van Haaster & Zn. B.V., Van Haaster Vijfhuizen,  VOF Apeldoorn Bloembollen,  VOF Th. A. Pennings en Zn, BQ Support BV, Iribov BV, Alb. Groot BV, KAVB en Wageningen University & Research. Zij doen dit financiële ondersteuning  vanuit de POP3 regeling van de Provincie Zuid Holland, het Europese Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling en van Innovatiefonds Hagelunie.

 

Bron:

Deel artikelVandaag op Tuinbouwmarktplaats...

Vandaag op Hortibiz Newsradio, luister terug!

Werken bij Holland Hortimedia?
Solliciteer!

Werken bij
Holland Hortimedia?

Contentmanager m/v – Salesmanager m/v

Meld je aan voor dagelijks Goedemorgen Nieuws
Ontvang Goedemorgen!

Meld je aan voor dagelijks Goedemorgen Nieuws

Tuinbouwnieuws, ondernemen, markt en techniek

Hortibiz Newsradio
Luister mee!

Hortibiz Newsradio

24/7 nieuws en informatie