Volle agenda's op Ledenraadsvergaderingen

Volle agenda's op Ledenraadsvergaderingen

Op 22 juni vonden twee vergaderingen plaats bij Royal FloraHolland. Eerst een formele Ledenraadsvergadering, die werd voorgezeten door RvC-voorzitter Jack Goossens. Daarna volgde een Informele Ledenraadsvergadering, die werd geleid door de voorzitter van de Ledenraad, Peter Smak.

Belangrijkste onderwerp van de Formele Ledenraadsvergadering waren de benoemingen en herbenoemingen binnen de Raad van Commissarissen. Op de agenda stonden:
- Motivatie en voordracht van Richard “Kiki” Fernandes
- Motivatie herbenoeming Evert van Helvoort
- Motivatie verlengde herbenoeming Rosaline Zuurbier
- Motivatie opvolging voorzitterschap RvC – Evert van Helvoort als opvolger van Jack Goossens

Met deze voorgenomen nieuwe samenstelling zou ook de voertaal binnen de RvC worden aangepast van Nederlands naar Engels. De Ledenraad spreekt hierover haar zorgen uit. Het gaat hier om de vraag of ingewikkelde vraagstukken en discussies goed gevoerd kunnen worden in het Engels, maar ook over de vraag of de Engelse taal in de toekomst geen barrière zal zijn voor nieuwe kandidaten voor de RvC. Ook wordt opgemerkt dat met de toetreding van Kiki maar liefst 3 leden met een internationaal profiel zitting nemen in de RvC. Er wordt door de Coöperatie Commissie aangegeven dat het proces goed is verlopen en al deze punten ook aan de orde zijn geweest in de gesprekken die voorafgingen aan deze voordrachten. Er is een intensief programma gestart om betrokkenen voor te bereiden op de switch naar de Engelse taal door onder andere opleidingen en cursussen.

Tijdens de stemming zijn alle benoemingen en herbenoemingen goedgekeurd. Bovenstaande benoemingen gaan in op 1 januari 2024.

Lees hier verder

 Bekijk hier een video:

 

Bron: Royal FloraHolland

Deel artikelVandaag op Tuinbouwmarktplaats...

Vandaag op Hortibiz Newsradio, luister terug!

Werken bij Holland Hortimedia?
Solliciteer!

Werken bij
Holland Hortimedia?

Contentmanager m/v – Salesmanager m/v

Meld je aan voor dagelijks Goedemorgen Nieuws
Ontvang Goedemorgen!

Meld je aan voor dagelijks Goedemorgen Nieuws

Tuinbouwnieuws, ondernemen, markt en techniek

Hortibiz Newsradio
Luister mee!

Hortibiz Newsradio

24/7 nieuws en informatie