Nieuwe warmtewet komt

24-04-2020    09:22   |    Glastuinbouw Nederland

Het ministerie van EZK werkt aan een nieuwe Warmtewet. Binnenkort gaat deze wet ter consultatie. Glastuinbouw Nederland zal de nieuwe wet beoordelen. De Warmtewet gaat over warmtelevering aan kleinverbruikers, oftewel de huishoudens en heeft al een lange geschiedenis. De nieuwe wet moet passend worden gemaakt voor de te verwachten grote groei van warmtenetten en de uitvoering van het Klimaatakkoord.

Ook voor grootverbruik wordt gewerkt aan nieuwe kaders. Zo maakte het ministerie van EZK vorig jaar al bekend dat voor grote warmtenetten zoals in Zuid-Holland wordt ingezet op onafhankelijke netten. Gasunie heeft daarbij de rol toebedeeld gekregen voor de ontwikkeling van het Zuid-Hollandse warmtenet.

In 2017 heeft Glastuinbouw Nederland, in samenwerking met een groot aantal partijen in de warmtevoorziening, een advies geschreven voor de toenmalige minister Kamp. Het advies was: marktwerking in grote warmtesystemen zoals in Zuid-Holland - waar professionele partijen opereren zoals glastuinders – en regulering van de warmtevoorziening voor stadsnetten. Die lijn wordt nog altijd gevolgd.

Discussie ligt genuanceerd
Over de stadsnetten wordt nu veel discussie gevoerd. Zo wordt gemotiveerd dat netwerkbedrijven, oftewel de private ondernemingen van de publieke netbeheerders, een waardevolle en onafhankelijke rol moeten kunnen vervullen in warmtesystemen. Daar is Glastuinbouw Nederland het mee eens, al vereist dit een aantal voorwaarden om onbedoelde interactie met de publieke netbeheerders te voorkomen. De Autoriteit Consument & Markt heeft over dit vraagstuk recent een advies geformuleerd: netbeheerders hebben geen rol in de (commerciële) warmtevoorziening en netwerkbedrijven onder voorwaarden. Glastuinbouw Nederland ondersteunt deze lijn.

Lees hier verder


Reacties (0)

Er zijn nog geen reacties

Reageer op dit bericht

Meer nieuws

Instagram: Laat maar hangen

Waarom een orchidee in de vensterbank zetten, als je 'm ook kunt ophangen? Orchids Info roept iedereen op om...

LinkedIn: Valto doet mee

Valto doet 14 oktober mee aan de Gezondste Lunch van Greenport West-Holland, zo laat het bedrijf op LinkedIn...