Enquête over duurzame inzetbaarheid in tuinbouw

15-10-2021    10:06   |    Glastuinbouw Nederland

In het kader van de sectoranalyse Arbeidsmarkt wordt aan werknemers in de deelnemende sectoren, waaronder Glastuinbouw Nederland, gevraagd om een digitale enquête in te vullen. Deze link staat vanaf nu open.

Werknemers hebben daarover in de week van 11 oktober ook rechtstreeks een mail ontvangen. Uitgangspunt is uiteraard om zoveel mogelijk mensen te bereiken en een optimale respons op het onderzoek te krijgen.

Werkgeversonderzoek
Het onderzoek onder werkgevers loopt via een telefonische enquête. De interviews worden via een steekproef uitgevoerd vanaf 30 september met een doorlooptijd van zes weken. Uitvoering van zowel het werkgevers- als werknemersonderzoek wordt gedaan door bureau Veldwerk Optimaal. De verwachting is dat rond eind november/december de resultaten van dit onderzoek opgeleverd worden. Zodra hierover meer duidelijk is, wordt een bijeenkomst ingepland voor de bespreking ervan.

Praat mee
Werken in de agrarische en groene sector is leuk en uitdagend. Maar veranderingen zoals automatisering en langer doorwerken tot het pensioen hebben invloed op het werk. Het is daarom belangrijk om aandacht te houden voor gezondheid en werkplezier om daarmee ziekteverzuim en tijdige uitval te voorkomen.
In opdracht van werkgeversorganisaties en vakbonden uit de agrarische en groene sectoren doet Colland onderzoek naar het verbeteren van duurzame inzetbaarheid van werknemers. Waarom? Het is belangrijk om regelingen en activiteiten te ontwikkelen die ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid bij werknemers voorkomen. En om gezondheid en werkplezier te vergroten.

Hoe werkt het?
Het onderzoek bestaat uit een digitale vragenlijst. Klik daarvoor op deze link. Het onderzoek is anoniem en wordt uitgevoerd door een onafhankelijk bureau. Voor meer informatie kan contact worden opgenomen met Bianca Sanches, Beleidsadviseur arbeidsmarkt Bestuursbureau Colland, tel, 06 523 200 54 of bianca.sanches@spam-protectactor.nl.


Reacties (0)

Er zijn nog geen reacties

Reageer op dit bericht

Meer nieuws

Hortispoor gelanceerd

Hortispoor is de nieuwe naam voor de vertrouwde lijn met sporenelementen van Van Iperen, aangevuld met een...