Goed voedsel uit de stad in 24 recepten

19-10-2018    14:00   |    Goedemorgen

[Provincie Gelderland] Gezonde en lokale voeding in zorginstellingen, een app tegen voedselverspilling en een online loket om mensen samen te brengen die met voedsel bezig zijn. Dit zijn enkele van de 24 voorbeelden die te vinden zijn in het online receptenboek met voorbeelden van voedselbeleid van twaalf steden in Nederland en de Provincie Gelderland. Een receptenboek waarin elk recept een specifiek probleem in het voedselsysteem behandelt.

We staan voor een voedseluitdaging. We moeten naar een ecologisch en economisch houdbaar voedselsysteem dat gezond en duurzaam voedsel produceert. Er zijn volop initiatieven van ondernemers, organisaties en enthousiaste buurtbewoners gesteund door de lokale overheid.

Voor het eerst zijn innovatieve voorbeelden van samenwerking tussen overheid en initiatiefnemers aan de voedseltransitie gebundeld in een 'Receptenboek'. De verzamelde recepten geven een kijkje in de keuken van lokaal voedselbeleid. Het Receptenboek is een resultaat van de City Deal Voedsel op de Stedelijke Agenda. In de City Deal werken twaalf gemeenten, de provincie Gelderland en de Ministeries van Economische Zaken, Volksgezondheid, Welzijn en Sport en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties samen om beleid rond stedelijke voedseluitdagingen te versterken. Met ketenpartijen ontwikkelen stedelijke overheden diverse actielijnen om de transitie naar duurzame en gezonde voedselsystemen lokaal vorm te geven. 

Elk recept behandelt een specifiek probleem in het voedselsysteem. Vier thema’s staan centraal: het versterken van voedselketens in en rond de stad, gezonde voeding en sociale inclusiviteit, ecologisch en economisch verduurzamen en innoveren en bestuurlijke innovatie. Samen laten de recepten zien hoe integraal voedselbeleid in de praktijk gebracht kan worden. 

Het receptenboek is een resultaat van de City Deal Voedsel op de Stedelijke Agenda dat beleid rond stedelijke voedseluitdagingen wil versterken.

 

 

 


Reacties (0)

Er zijn nog geen reacties

Reageer op dit bericht

Meer nieuws