Greenport West-Holland werkt aan Circulaire Stad

19-04-2021    10:20   |    Goedemorgen

ACTUEEL HORTI THEMA - Steden groeien. En inwoners van steden willen eten, zich vermaken, werken. Een logische vraag is: hoe kunnen in en rondom de stad van de toekomst productie en consumptie van voeding samenkomen, met hergebruik van producten en grondstoffen en het behoud van natuurlijke hulpbronnen? En hoe kunnen de sierteeltproducten bijdragen aan positieve gezondheid? Daarom is Greenport West-Holland gestart met een programma Circulaire Stad. Kern van dit programma is circulair voeden, circulair bouwen en een gezonde groene leefomgeving. Hierin komen de ambities van de Greenport bij elkaar.

Greenport West-Holland is de regionale netwerkorganisatie van overheid, bedrijfsleven, onderwijsinstellingen en kennisinstellingen. Samen werken zij aan een vitale en duurzame toekomst voor het regionale tuinbouwcluster. De strategie van Greenport West-Holland is ‘Feeding and Greening the Mega-cities’, wat inhoudt dat de tuinbouw nieuwe kennis én cross-overconcepten moet ontwikkelen op gebied van gezondheid en geluk voor grootstedelijke vraagstukken.

Grondstoffen en materialen hergebruiken
Circulariteit is een van die grote vraagstukken. In een circulaire stad is er nauwelijks verspilling. Grondstoffen en materialen worden keer op keer hergebruikt. Ze blijven dus zo veel mogelijk ‘in de keten’. Nieuwe grondstoffen komen bij voorkeur van natuurlijke en hernieuw¬bare bronnen. Een circulaire stad is dus een stad met schoon water, schone energie, schone lucht, gezond voedsel en een slimme logistiek. Zo voorkomt de circulaire stad schade aan het milieu en versterkt een gezonde leefomgeving het levensgeluk van de bewoners.

In de provincie Zuid-Holland raken verstedelijking en voedselproductie- en consumptie elkaar bij uitstek. De provincie heeft een grote verstedelijkingsopgave (meer dan 75.000 woningen). Daarnaast ligt in Zuid-Holland het grootste glastuinbouwgebied in Nederland. Zuid-Holland is dus de ideale proeftuin voor ideeën rondom de circulaire stad. Daarom heeft een aantal partijen in Zuid-Holland, en Wageningen UR Glastuinbouw,de handen ineengeslagen. Samen werken ze aan een Kennis- en Innovatie Agenda (KIA) als onderdeel van het topsectorenbeleid Circulaire glastuinbouw in de Circulaire Stad.

Het project KIA Circulaire Stad gebruikt het Werkboek Oostland als uitgangspunt. Dit plan is opgesteld met vier gemeenten in het ‘Oostland’ (Pijnacker-Nootdorp, Waddinxveen, Zuidplas en Lansingerland), de provincie Zuid-Holland en een groep van ongeveer 30 glastuinbouwbedrijven in deze regio. Het Werkboek Oostland gaat onder meer in op de samenhang tussen de stad en de glastuinbouw, en is daardoor zeer geschikt als basis voor een kennisagenda op het gebied van de Circulaire Stad


Dit artikel werd al eerder gepubliceerd op Goedemorgen, maar wordt vanwege het actuele horti thema Circulaire tuinbouw nog een keer onder de aandacht gebracht


Reacties (0)

Er zijn nog geen reacties

Reageer op dit bericht

Meer nieuws