‘Het plan is simpel, maar de uitvoering blijkt complex’

13-09-2018    10:42   |    Goedemorgen

Ontwikkelingsbedrijf HOT is ruim twee jaar onderweg. In die periode zijn - met name in het Westland - flinke stappen gezet als het gaat om de fysieke herstructurering van de glastuinbouw. Tegelijkertijd blijken herontwikkelingstrajecten complexer en tijdrovender dan vooraf ingeschat.

Ontwikkelingsbedrijf HOT geeft invulling aan de fysieke herstructurering en modernisering van de glastuinbouw; één van de doelen van Coalitie HOT. Dit met het doel de sector economisch sterker te maken. Concreet gebeurt dit door het aankopen van verouderde en versnipperde bedrijven en kavels, die worden herontwikkeld en verkocht als één locatie.

Meerdere barrières
Het afgelopen jaar startte Ontwikkelingsbedrijf HOT Greenport West-Holland B.V. de eerste herstructureringstrajecten in het Westland. Wat opvalt is dat (voormalige) ondernemers niet altijd bereid zijn om hun bedrijven en kavels te verkopen. Dat komt onder meer doordat de prijs- en opbrengstverwachtingen van eigenaren te hoog liggen. Ook is op veel locaties sprake van oneigenlijk gebruik of van verhuur. “Als je ieder jaar een redelijke huur ontvangt, is de noodzaak om te verkopen minder groot”, geeft Rob van den Ende aan. Hij is directeur van Ontwikkelingsbedrijf HOT Nederland.  

Ook persoonlijke motieven weerhouden grondeigenaren er vaak van om te verkopen “Mensen voelen zich emotioneel verbonden met de plek waar hun vader en opa ook al tuinde. Emoties zijn één van de moeilijkst te overwinnen barrières in deze trajecten. Kortom: het plan om te herstructureren is simpel, maar de uitvoering blijkt complex.”

Unieke kans
Door de genoemde belemmeringen behaalde Ontwikkelingsbedrijf HOT tot nu toe niet haar doelstelling om jaarlijks vijftig hectare verouderd glas aan te kopen. “En dat terwijl er wel voldoende vraag is naar modern tuinbouwglas.”

Van den Ende benadrukt dat Ontwikkelingsbedrijf HOT eigenaren een duidelijke meerwaarde kan bieden. “We kunnen hen ontzorgen bij de verkoop van hun bedrijf en in het proces om te komen tot herstructurering; wij brengen immers alle partijen bij elkaar. Ook bieden we een marktconforme prijs. Daar komt bij dat de complexe herstructureringslocaties waarmee wij aan de slag gaan doorgaans niet interessant zijn voor commerciële partijen. In feite bieden we verkopers een unieke kans.”

Quote uit interview met Rob van den Ende:

“Emoties horen tot de moeilijkst te overwinnen barrières; deze vormen echt een bepalende factor.”

“Buiten het financiële plaatje zijn er tal van redenen om niet te verkopen. Dat is één van de belangrijkste lessen die we tot nu toe hebben geleerd.”

“Ontwikkelingsbedrijf HOT biedt verkopers een unieke kans.”

“Tijd is een bepalende succesfactor in herstructureringstrajecten.”

“Je moet mensen met empathie tegemoet treden, je inleven in hun wereld.”

Lees het interview met Rob van den Ende.

Quotes uit de verhalen van de verkopers locatie Waellandweg-Boomaweg Monster over de meerwaarde van Ontwikkelingsbedrijf HOT

Ton Olsthoorn:
“We hebben onze kavel en kas, samen met drie buurbedrijven, verkocht aan Ontwikkelingsbedrijf HOT. Dat was een uitkomst. Verkoop van de afzonderlijke kavels zou in deze tijd heel lastig worden; ze zijn allemaal te klein voor tuinders die nieuw willen bouwen. En er zijn maar weinig kopers die er trek in hebben om deze gronden zelf te gaan herontwikkelen tot een nieuwe locatie. Een auto in onderdelen verkoopt ook niet.”

Han Duijndam:
“De mensen van Ontwikkelingsbedrijf HOT hebben verstand van zaken; dat gaf een goed gevoel. En dat is belangrijk in een traject als dit. Als familie hebben we decennialang onze hele ziel en zaligheid in het bedrijf gelegd. Het is fijn om dit tijdperk op een goede manier te kunnen afsluiten.”

Wim Zwinkels:
“Sommige treinen komen maar één keer voorbij. Deze kans móest ik grijpen.”

Lex van Zijl:
"wat ik persoonlijk ook belangrijk vind: door de inzet van Ontwikkelingsbedrijf HOT blijft dit stukje Monster behouden voor de glastuinbouw. Woningen rukken steeds verder op; we moeten ervoor zorgen dat het tuinbouwkarakter van het Westland overeind blijft."

Meer lezen? Surf naar www.onderneming2026.nl.

 

 


Reacties (0)

Er zijn nog geen reacties

Reageer op dit bericht

Meer nieuws

Nog meer beurs!

Tessa en Kelly hebben samen met presentator Aad een serie video's gemaakt op de FHTF.