Interesse telers in plaatsing van kleine windmolens

18-09-2019    10:01   |    Goedemorgen

LTO Noord regio West heeft leden in Noord-Holland, Zuid-Holland en Utrecht gevraagd of zij in de toekomst overwegen in eigen beheer een kleine windmolen te plaatsen. Uit de ledenraadpleging blijkt dat er onder agrarische ondernemers veel animo is voor het bouwen van kleine windmolens.

Veel agrarische bedrijven hebben ondertussen zonnepanelen op het dak, maar ook het opwekken van energie met kleine windmolens (max. 25 meter) kan op steeds meer enthousiasme rekenen. En niet alleen vanuit agrarisch perspectief. Omdat ze bijna onzichtbaar zijn in het landschap, is er ook meer draagvlak bij omwonenden. Agrarische bedrijven hebben aan daken niet altijd voldoende om energieneutraal te worden en het plaatsen van kleine windmolens biedt eventueel mogelijkheden.

Behoeftes inventariseren
LTO Noord wil voor haar leden aan de slag met kleine windmolens en startte daarom in augustus een ledenraadpleging in West-Nederland om de behoeftes te inventariseren. Zo is gevraagd welke agrarische ondernemers op dit moment windenergie produceren en hoe zij dit doen. Daarbij is gevraagd aan leden die (nog) geen windenergie produceren op welke termijn er mogelijk wel een molen gewenst is, bijvoorbeeld op eigen erf of in een collectief ‘mini windpark’.

Veel animo in West-Nederland
Uit de ledenraadpleging is gebleken dat er in West-Nederland veel animo is voor het bouwen van kleine windmolens. Meer dan 400 agrarisch ondernemers geven aan interesse te hebben en maar een klein aantal respondenten geeft aan al een kleine windmolen te hebben staan. Er zijn geen specifieke gebieden in West-Nederland aan te wijzen waar een grotere wens lijkt te bestaan onder boeren en tuinders voor deze manier van energieproductie, er is overal animo. Wel springen de gemeenten Krimpenerwaard, Alphen aan den Rijn, Woerden en Alkmaar eruit met een duidelijke wens voor de kleine molens. Gemeente Hollands Kroon spant hierbij daadwerkelijk de kroon, hier geven minimaal 37 ondernemers aan een kleine windmolen te willen plaatsen.
|
LTO Noord verder met kleine windmolens
LTO Noord zet zich in voor het opnemen van deze vorm van energieproductie in de belangenbehartiging binnen de regionale energiestrategieën. Ook het toestaan van kleine windmolens in de energieplannen van gemeenten is een aandachtspunt.

LTO Noord regio West werkt op het thema Klimaat en Energie West-Nederland aan grootschalige opwek van duurzame energie en besparing. Kijk voor meer informatie en onze inzet op dit thema op: https://www.ltonoord.nl/project/klimaat-en-energie-west-nederland.


Reacties (0)

Er zijn nog geen reacties

Reageer op dit bericht

Meer nieuws

Hallo(ween)!

Het is weer tijd voor pompoenen, niet in de laatste plaats vanwege Halloween. En dus pakken sommige mensen...