Meeldauw grote uitdaging in meerdere gewassen

19-04-2021    10:27   |    KAS Magazine

De bestrijding van meeldauw is een groeiende uitdaging in de glastuinbouw. De schimmelziekte ligt constant op de loer door moderne teelttechnieken en het wisselende Nederlandse klimaat. Het is hollen of stilstaan, laten teeltadviseurs Erik Mooij en Roel Hanssen in KAS Magazine weten. “Het is constant puzzelen met middelen om meeldauw onder controle te houden.”

Erik Mooij is zelfstandig teeltadviseur in de sierteelt, Roel Hanssen werkt als teeltadviseur in de komkommerteelt bij de Mertens Groep. “De belichte jaarrond komkommerteelt vraagt om een behoorlijk zware belichting”, vertelt Hanssen. “Daardoor wordt er meer gelucht. Dat leidt weer tot grotere temperatuurschommelingen en daardoor klimaatovergangen. De RV neemt toe, waardoor schimmelsporen eerder de kans krijgen om te kiemen.”

Dat geldt ook voor roos en gerbera, vult sierteeltadviseur Mooij aan. Grote weersomslagen, zoals we die in februari hebben gehad, zijn gunstig voor de ontwikkeling van schimmels in de kas, geeft hij als voorbeeld. “We zien dat schommelingen in RV het hele jaar door voorkomen. Het is hollen of stilstaan.” Vooral bij overjarige gewassen als roos en gerbera blijft er altijd wel wat van meeldauw in de kas zitten, zegt hij. “Schommelingen in RV zijn perfecte omstandigheden voor schimmels om te kiemen en te verspreiden. Als er dan ook nog eens wordt belicht en geschermd, zorgt luchtbeweging voor de verspreiding van de ziekte. Je ontkomt er niet aan om frequent preventief tegen meeldauw te spuiten.”

Lees hier het volledige artikel


Reacties (0)

Er zijn nog geen reacties

Reageer op dit bericht

Meer nieuws