NL hoogste gemiddelde pachtprijs landbouwgrond

07-08-2018    09:59   |    Goedemorgen

Binnen de EU heeft Nederland veruit de hoogste gemiddelde pachtprijs voor landbouwgrond. Hetzelfde geldt voor de agrarische grondprijs. Net als de koopprijzen van landbouwgrond lopen de gemiddelde pachtprijzen voor landbouwgrond in de landen van de Europese Unie (EU) behoorlijk uiteen, zowel tussen als binnen de lidstaten. De Baltische staten, enkele Oost-Europese landen en Malta noteren in 2016 de laagste gemiddelde pachtprijzen met minder dan 100 euro per hectare (figuur 1). In de meeste West-Europese landen ligt de pachtprijs tussen de 200 à 300 euro per hectare. Denemarken en vooral Nederland zitten hier ver boven met respectievelijk 540 en 790 euro per hectare. De verschillen hangen samen met de productiviteit van de grondgebonden landbouw.

Bijna helft EU-areaal landbouwgrond gepacht
Het areaal cultuurgrond van de 28 EU-landen bedraagt 174 mln. hectare (in 2013), waarvan 52 procent in eigendom is van de gebruiker-agrariër en 48 procent wordt gepacht. Hiertoe behoren ook deelpacht (shared farming) en andere gebruiksvormen. Het gemiddelde aandeel pacht loopt uiteen van 18 procent tot 79 procent (tabel 1). Die verschillen gelden zowel voor West-Europa als voor Midden- en Oost-Europa. In West-Europa is het aandeel pacht in het grondgebruik het laagst in Ierland. In oostelijke EU-landen als Tsjechië en Slowakije wordt de overgrote meerderheid van de landbouwgrond gepacht, terwijl dat in Polen geldt voor een minderheid. Nederland zit met een aandeel van 40 procent onder het gewogen EU-gemiddelde. Gewogen gemiddelde wil zeggen dat rekening is gehouden met het aandeel van elk land in het pachtareaal.

Gemiddelde EU-pachtprijs 200 euro per hectare
Voor de gehele EU-28 is de gewogen gemiddelde pachtprijs in 2016 uitgekomen op 200 euro per hectare. Het verschil tussen de laagste en hoogste pachtprijs – 50 euro per hectare in Slowakije en 790 euro per hectare in Nederland – is aanzienlijk, namelijk een factor 16. Overigens is de bandbreedte van de gemiddelde grondprijs nog wat groter, een factor 31. Een van de mogelijke factoren is de mate waarin de pacht- en grondmarkt zijn gereguleerd in de verschillende landen (zie hierna). De verhouding tussen de pachtprijs en de grondprijs varieert van circa 0,7 procent in Italië en het Verenigd Koninkrijk, 1,3 procent in Duitsland en Nederland, 3,3 procent in Frankrijk tot 5,3 procent in Roemenië.

EXTRA ACHTERGRONDINFORMATIE EN GRAFIEKEN [PDF]  


Reacties (0)

Er zijn nog geen reacties

Reageer op dit bericht

Meer nieuws

Orchidee met Noorderlicht

Logico heeft een bijzondere nieuwe Phalaenopsis in het assortiment. De bloem is met fluoriserend groen en paars geverfd en draagt daarom de...