Noodfonds Sierteelt vraagt goede onderbouwing

25-03-2020    11:04   |    Glastuinbouw Nederland

Binnen de Taskforce Financiën wordt hard gewerkt aan de oproep voor een Noodfonds Sierteelt. Het is belangrijk om tot een goede onderbouwing en formulering van de oproep te komen. De sector zal moeten aantonen dat er sprake is van een unieke situatie. Vanuit alle sectoren en ketengeledingen (teelt en handel) is inmiddels inbreng geleverd. De brief krijgt een opbouw waarbij is aangeven welke omzetderving en schade ondernemers in de sierteelt verwachten.

In eerste instantie gaat het daarbij om het ‘gunstige scenario’ dat de marktontwrichting drie maanden aanhoudt en dat daarna (voorzichtig) sprake zal zijn van marktherstel. Het pakket aan maatregelen dat het Kabinet vorige week presenteerde, ‘dekt’ een deel van de schade af. Verder zal binnen ieder bedrijf de schade door eigen handelen beperkt moeten worden door zelf (bezuinigings)maatregelen te treffen. Dan blijft schade over waarvoor tegemoetkoming is te vragen. Wageningen Economic Research is gevraagd input te leveren met omzetcijfers en prestaties onder normale omstandigheden.

De brief zal tevens het cyclische karakter van de tuinbouw toelichten en de samenhang van de verschillende partijen in het hele cluster schetsen. De planning is dat vandaag of morgen de geredigeerde versie van de brief gereed is en dat de regiegroep er vervolgens haar instemming aan kan geven voor verzending naar het ministerie.

Schaderegistratieformulier voor de bedrijven
Afgelopen weekend is het concept van het schaderegistratieformulier bij een aantal bedrijven in de sector (teelt en handel) getoetst. Dat leidde tot enkele aanpassingen, net als bemerkingen vanuit RVO en het ministerie van LNV. Het leek erop dat voor teelt en handel verschillende formulieren nodig zouden zijn, maar inmiddels is duidelijk dat één formulier bruikbaar zal zijn. Dit zal vergezeld gaan van een handleiding en een duidelijke disclaimer: er is nog geen toezegging dat er een noodfonds komt.


Reacties (0)

Er zijn nog geen reacties

Reageer op dit bericht

Meer nieuws

Programma Dutch Food Week

Tussen 10 en 17 oktober vindt de zesde editie van Dutch Food Week plaats. Centraal staat de vraag: wat eten we...