Tijdelijke wet transparantie turboliquidatie

25-01-2022    09:59   |    RWV

Met regelmaat publiceren wij op Goedemorgen artikelen van RWV Advocaten uit Leiden. In deze artikelen bespreken de specialisten van RWV verschillende onderwerpen die ook ondernemers in de glastuinbouw aangaan. Dit keer: de tijdelijke wet transparantie turboliquidatie.

De verwachting is dat er vanwege de coronacrisis veel bedrijfsbeëindigingen via turboliquidatie plaats gaan vinden. Bij turboliquidatie vindt er geen vereffening plaats en kunnen rechtspersonen snel ontbonden worden. Omdat deze toename in turboliquidaties een verhoogd risico op misbruik met zich meeneemt, is het afgelopen jaar een voorontwerp van de ‘Tijdelijke wet transparantie turboliquidatie’ opgesteld. Dit voorontwerp is nog niet als wetsvoorstel ingediend maar als dit wetsvoorstel als wet wordt aangenomen dan gaan er voor bedrijfsbeëindiging via turboliquidatie tijdelijk extra eisen gelden.  

Ontbinden van rechtspersonen
Bij het ontbinden van rechtspersoon is het wettelijke uitgangspunt dat een vereffenaar zorgt voor het afwikkelen van het resterende vermogen van de rechtspersoon. De vereffenaar is er verantwoordelijk voor dat de bezittingen te gelde worden gemaakt en dat daarmee als eerste alle schulden worden voldaan. Het restant van de opbrengsten kan vervolgens, bij ontbinding van een BV of een NV, worden uitgekeerd aan de aandeelhouders.

Als gedurende deze vereffening blijkt dat de schulden de baten overtreffen, dan rust op de vereffenaar de verplichting om het faillissement aan te vragen. In 1994 is echter de mogelijkheid tot ‘turboliquidatie’ ingevoerd; als bij het nemen van het ontbindingsbesluit geen baten meer aanwezig zijn, dan volgt er geen vereffening, maar eindigt de rechtspersoon direct en kan de rechtspersoon zonder formaliteiten worden uitgeschreven uit het Handelsregister.  

Lees hier verder


Reacties (0)

Er zijn nog geen reacties

Reageer op dit bericht

Meer nieuws

Run op Finalerozen!

De finalekoorts rond de ontknoping van de Conference League, vanavond in Albanië, heeft ook het Rozenpakhuys...