Uitdagingen in onderzoek belichte paprikateelt

01-07-2020    09:38   |    Kas als Energiebron

Het is alweer bijna juli en het paprikagewas in afdeling twee bij het Improvement Centre staat volop in productie. Het hoofdras is wederom Mavera en de teller staat nu op 28,6 kg/m2. Dit lijkt gelijk op te gaan met de productie van vorig jaar. Dat is enigszins wel een tegenvaller want er wordt natuurlijk altijd gestreefd naar meer. Dat neemt niet weg dat het weer een enorm interessante proef is.

De afgelopen maanden is veel gediscussieerd binnen de BCO over hoe te sturen naar het gewenste plantmodel. De internodiën zijn kort en daarom is er vooral gefocust om strekking te bevorderen. Dit jaar is vooral ingezet op een temperatuurverhoging aan het einde van de dag door de kas te isoleren met beide doeken. Dit is niet zozeer ingezet om strekking te bevorderen, maar meer om de kop dunner te krijgen. Het idee daarbij is dat door het verlengen van de dagtemperatuur er immers meer assimilaten worden benut en dit terug te zien zou moeten zijn in de kop van de plant. Deze aanpak met een geoptimaliseerd spectrum (t.o.v. de teeltproef in 2018-2019) heeft gewerkt, want het gewas is beter werkbaar gebleken en laat meer strekking zien, maar nog niet het resultaat waarop werd gehoopt.

Lees hier verder


Reacties (0)

Er zijn nog geen reacties

Reageer op dit bericht

Meer nieuws

Instagram: Hij staat!

Drenthe Growers kende moeilijke tijdens nadat een deel van het bedrijf bezweek onder de sneeuwval eerder dit...