Aardwarmte

17-07-2018    07:01   |    Goedemorgen

De glastuinbouw is een van de grootste verbruikers van Gronings aardgas. Op jaarbasis wordt in onze kassen zo'n 3 miljard kubieke meter gas verstookt; zo'n 7,5 procent van het totale gasverbruik in Nederland. Het besluit om de gaskraan versneld dicht te draaien heeft voor tuinders grote gevolgen.

De glastuinbouw is nog voor 90 procent afhankelijk van aardgas. Een van de alternatieven is aardwarmte. Op termijn kan de helft van de tuinbouwkassen met geothermie van warmte worden voorzien. De techniek houdt in dat in de buurt van de kas een put van 1 tot wel 5 kilometer diep wordt geboord, waar warm water uitkomt. Dat komt uit de diepe aardlaag van de bron en verwarmt de kas, waarna het wordt teruggepompt. In Nederland zijn afgelopen tien jaar, vijftien van zulke aardwarmteputten aangelegd.

Aardwarmte is kostbaar. Een put aanleggen kost momenteel zo'n 15 miljoen euro. Ondanks de beschikbare overheidssubsidies kunnen bedrijven dat niet in hun eentje opbrengen. Daarbij levert een put genoeg warmte voor meer bedrijven. Daarom werken telers samen met buurbedrijven in een warmtecoöperatie of energiebedrijf.

Niet voor iedereen is geothermie een optie. Bedrijven die op een instabiele bodem liggen, doordat er bijvoorbeeld vroeger naar olie is geboord, kunnen niet uitwijken naar aardwarmte. De kans op verzakkingen van de aardwarmtebuis is te groot.

Een andere mogelijkheid is het benutten van de overtollige warmte van de industrie die anders wordt geloosd in de lucht of op het water.

Op een aantal plaatsen in het land zijn telers al op restwarmtenetten aangesloten. Zo leveren de kolencentrale in Geertruidenberg, kunstmestfabriek Yara in Sluiskil en de afvalverwerkingscentrale in Rozenburg al warmte voor tientallen kassen in hun omgeving. Ook in de Zuidplaspolder zijn ontwikkelingen gaande voor aansluiting op het warmtenet vanuit fabrieken in het Rotterdamse havengebied.


Reacties (0)

Er zijn nog geen reacties

Reageer op dit bericht

Meer nieuws

Instragram: Teamspirit

Bij Van Dijk Flora zien ze een duidelijke overeenkomst tussen het eigen team en het team van Oranje:...

Next: Hygiëne in de kas

We denderen op Goedemorgen en Paprika lekker door met de actuele horti thema's. Want na afgelopen week stil te...