Virkon S mag langer in strijd tegen ToBRFV

01-07-2020    09:28   |    Glastuinbouw Nederland

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft met ingang van 22 juni 2020 een tijdelijke vrijstelling verleend voor het gebruik van Virkon S ter bestrijding van het quarantainewaardige organisme Tomato brown rugose fruit virus (ToBRFV) in de teelt van tomaat. De regeling vervalt op 20 oktober 2020. Het is een nieuwe verlenging nadat eind oktober 2019 voor het eerst een vrijstelling werd afgegeven.

De vrijstelling is slechts van toepassing indien de volgende gebruiksvoorschriften worden nageleefd. Gebruik van het middel is uitsluitend toegestaan ter bestrijding van ToBRFV: in of op transportvoertuigen, inclusief containers, waarin materiaal is vervoerd; op apparatuur dat wordt gebruikt voor het laden en lossen van de voertuigen; in de ruimtes en oppervlakten waarin deze behandeling plaatsvindt. Het middel is uitsluitend bestemd voor professioneel gebruik.

De dosering en inwerktijd, zoals aangegeven in de gebruiksaanwijzing, moeten worden aangehouden. Tijdens spuiten en vernevelen voor ruimtebehandeling mogen geen andere personen in de ruimte aanwezig zijn dan de toepasser. In het kader van de Individuele Behandeling Afvalwater (IBA) moeten afvalresten die het middel bevatten, worden geloosd op de riolering met aansluiting op de RWZI.

Gebruiksvoorschriften
Voor de toepassing van het middel is een uitgebreide gebruiksaanwijzing opgesteld. Zo is het verplicht de te desinfecteren oppervlakken eerst grondig te reinigen, om vervolgens het gebruikte reinigingsmiddel met schoon water af te spoelen en het overtollige water te verwijderen. Bij het desinfecteren is het zaak zoveel vloeistof te gebruiken dat de oppervlakken gedurende de inwerktijd nat blijven.

De dosering is bepaald op 1%, oftewel 100 gr middel in 10 liter water. De minimale inwerktijd bedraagt 10 minuten. De aanbevolen hoeveelheid is 300 ml van de 1% gebruiksverdunning per vierkante meter te behandelen oppervlak. Toepassing met rugspuit of hoge drukspuit met lagedruk en grote druppelgrootte.

Overige opmerkingen over het gebruik: het middel mag uitsluitend worden toegepast boven verharde ondergronden; sterk absorberende oppervlakken die snel drogen (bijvoorbeeld beton) moeten goed nat worden gemaakt; het middel mag niet in direct contact komen met dieren.


Reacties (0)

Er zijn nog geen reacties

Reageer op dit bericht

Meer nieuws

Instagram: Hij staat!

Drenthe Growers kende moeilijke tijdens nadat een deel van het bedrijf bezweek onder de sneeuwval eerder dit...