Zuid-Holland wil pilots met bodemverbeteraars

20-01-2021    10:58   |    AgriHolland

De provincie Zuid-Holland wil diverse pilots voor bodemverbeteraars mogelijk maken. Op grond van de Wet milieubeheer kunnen Gedeputeerde Staten een ontheffing verlenen voor het op of in de bodem brengen van organische groene reststromen.

Met het vaststellen van de Beleidsregel organische groene reststromen Zuid-Holland geeft het college aan wanneer wel of geen ontheffing wordt verleend.

Groenafval wordt juridisch gezien als ‘afval’ en moet in beginsel ook op die manier worden verwerkt, wat onder andere betekent dat het niet in de bodem mag worden gebracht. Diverse ondernemers en onderzoekers zien echter kansen om bijvoorbeeld bermmaaisel te gebruiken als bodemverbeteraar of meststof. Daarmee zou het geen afval meer zijn, maar een nieuwe grondstof. Zij zouden dit in pilots willen onderzoeken.


Reacties (0)

Er zijn nog geen reacties

Reageer op dit bericht

Meer nieuws

Luister terug: Solvent

ACTUEEL HORTI THEMA - Joost de Jong van Solvent was vanochtend op Paprika te horen in het kader van het...