TU Delft zoekt partners voor 3D-sensornetwerk

30-07-2020    10:41   |    Greenport West-Holland

TU Delft werkt samen met bedrijven aan een onderzoeksproject voor de ontwikkeling van een ‘3D-sensornetwerk voor precisietuinbouw’. Op 14 september wordt een voorstel ingediend bij de Topsectoren Agri & Food, Tuinbouw & Uitgangsmaterialen en Water voor publieke financiering. TU Delft is op zoek naar mogelijke geïnteresseerde partijen om de casus aan te scherpen en het consortium te vormen.

Het onderzoeksvoorstel zal ingaan op twee aspecten: het ontwikkelen van goedkopere en kleinere sensoren die luchtvochtigheid, en het kunnen meten van temperatuur en luchtstroom zodat in 3D het microklimaat van een (semi)gesloten kas in kaart gebracht kan worden. In de bijlage van dit bericht vindt u het preprosal: download.

Geïnteresseerde partijen wordt verzocht zich voor 14 augustus te melden bij Liselotte de Vries: Liselotte.deVries@spam-protecttudelft.nl.


Reacties (1)

Willem Jonkman at 05.08.2020

Goede morgen,

Wij zijn op dit moment met een 3d sensor ontwikkel traject bezig in combinatie met onze lampen.
Ik heb intresse in uw project , misschien kunnen we van gedachten wisselen.
M vr gr
Willem Jonkman
06-50500300

Reageer op dit bericht

Meer nieuws